Tea collection at Barvikha Hotel & Spa restaurant and lobby bar

Tea collection at Barvikha Hotel & Spa restaurant and lobby bar

MENU

Barvikha Hotel & Spa
+7 (495) 225 88 80,
Barvikha Luxury Village,
8th km of Rublevo-Uspenskoye Shosse